CIT / PIT

CIT / PIT

  • Doradztwo i pomoc przy rozliczaniu CIT/PIT;
  • analizy, interpretacje, opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego;
  • pomoc przy sporządzaniu deklaracji i informacji podatkowych;
  • weryfikacja prawidłowości rozliczeń;
  • weryfikacja możliwości zastosowania ulg podatkowych zmniejszających obciążenia podatkowe;
  • weryfikacja zasadności stosowania ulg i zwolnień w podatkach dochodowych;
  • analiza umów mająca na celu unikanie podwójnego opodatkowania;
  • pomoc zagranicznym przedsiębiorcom w rozliczaniu podatku CIT/PIT;
  • praktyczne szkolenia.

Nasi eksperci:

Paweł Bębenek

Paweł Greszta

Tomasz Stanek

Powiązania:

Opinie podatkowe

Audyt podatkowy

Stała obsługa prawna i podatkowa

Biuro rachunkowe

Regulaminy i instrukcje podatkowe