Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nasz zespół licencjonowanych doradców podatkowych świadczy kompleksowe usługi dla podmiotów krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów działalności gospodarczej.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Pomagamy w bezpiecznym, ale i optymalnym rozliczaniu podatków.

Opinie podatkowe

Przygotowywanie i analiza indywidulanych opinii podatkowych...

Audyt podatkowy

W ramach audytu podatkowego zespół specjalistów – licencjonowanych doradców podatkowych – dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń...

Postępowania podatkowe

Doradztwo związane ze wszczętymi postępowaniami podatkowymi w sądach administracyjnych...

Regulaminy i instrukcje podatkowe

Pomoc w tworzeniu regulaminów...

Ceny transferowe

Pomoc w tworzeniu dokumentacji cen transferowych...

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Doradztwo prawne i podatkowe w związku z podejmowaniem działalności w S.S.E...

Podatek od nieruchomości

Doradztwo w wyborze właściwego opodatkowania nieruchomości...

PCC

Doradztwo w zakresie opodatkowania poszczególnych czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

VAT

Analizy, interpretacje, opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego...

CIT/PIT

Doradztwo i pomoc przy rozliczaniu CIT/PIT...

ZUS

Pomoc związana z postępowaniami przeciwko ZUS-owi...

Akcyza

Analizy, interpretacje, opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego...

Podatek od spadków i darowizn

Pomoc w zminimalizowaniu obciążenia podatkiem od spadków i darowizn...

Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych

Przygotowywanie wniosków o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych lub o ich umorzenie...

Bezpieczeństwo podatkowe przy zawieraniu transakcji

Przeprowadzanie audytu podatkowego badającego sposób zawierania transakcji przez podmiot oraz ich dokumentowanie...