Paweł Greszta

Paweł Greszta

Avvocato Tributarista, direttore del dipartimento delle imposte dirette

Ha maturato oltre 13 anni di esperienza professionale in rinomati studi di consulenza tributaria (tra i quali l’Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski), fornendo servizi di consulenza in materia tributaria agli enti appartenenti a vari settori dell’economia, tra cui il settore energetico, dei trasporti, ferroviario ed edile. Si occupa di prestare la propria consulenza alle aziende, in particolare in materia di imposte dirette e prezzi di trasferimento. Rappresenta i propri clienti in materia tributaria sia nei procedimenti dinanzi alle autorità fiscali che nei tribunali amministrativi. Ha partecipato a numerose revisioni tributarie e progetti di due diligence. Conduce corsi di formazione sulle imposte sul reddito e sull’ordinamento tributaria. Ha partecipato più volte ai lavori legislativi in qualità di coautore di progetti degli atti di legge , esprimendo pareri in questo campo.

Formazione:

Laurea in Giurisprudenza

Interessi:

Nel tempo libero, Paweł pratica la musica imparando a suonare il pianoforte. È appassionato di cucina, ama passare il tempo a cucinare per i suoi cari e scoprire nuovi sapori.

Ambiti di specializzazione:

 • Ristrutturazione delle società;
 • successione delle imprese durante i cambi generazionali;
 • procedimenti tributari, tra cui quelli in materia di fonti non dichiarate;
 • prezzi di trasferimento.

Conduce i corsi di formazione nelle seguenti lingue:

 • Polacco;
 • Inglese.

Paweł Greszta

Paweł Greszta

Dyrektor działu podatków bezpośrednich, doradca podatkowy

Swoje ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski), świadcząc usługi doradztwa podatkowego dla podmiotów z różnych dziedzin gospodarki, w tym z sektora energetyki, transportu, kolejnictwa czy sektora budowlanego. Doradza klientom korporacyjnym, w szczególności w zakresie podatków bezpośrednich, cen transferowych. Występuje także jako pełnomocnik w sprawach podatkowych zarówno w postępowaniu przed organami podatkowymi, jak również przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w wielu przeglądach podatkowych oraz projektach due diligence. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków dochodowych i ordynacji podatkowej. Wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych jako współautor projektów aktów prawnych, wydawał również opinie w tym zakresie.

Wykształcenie:
wyższe prawnicze

Pasje pozazawodowe:
W wolnych chwilach Paweł odkrywa muzykę poprzez naukę gry na pianinie. Jest pasjonatem kuchni, uwielbia spędzać czas gotując dla najbliższych i odkrywając nowe smaki. 

Specjalizacje:

 • Restrukturyzacja spółek;
 • międzypokoleniowa sukcesja przedsiębiorstw;
 • postępowania podatkowe, w tym z zakresu nieujawnionych źródeł;
 • ceny transferowe.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.