Tomasz Stanek

Tomasz Stanek

Avvocato e Avvocato Tributarista,

Direttore del dipartimento delle imposte indirette

Durante i suoi tredici anni di carriera ha offerto le proprie consulenze agli enti dei settori edile, energetico, petrolifero, automobilistico, degli alcolici e finanziario. Fornisce servizi di consulenza nel campo della riduzione degli oneri tributari connessi sia alle attività di rilevanza strategica che alle operazioni correnti delle imprese. Assume il ruolo di rappresentante per i propri clienti nei procedimenti tributari dinanzi alle autorità fiscali e nei tribunali amministrativi, conduce audit tributari.

Formazione:

Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione Katolicki Uniwersytet Lubelski

Interessi:

Calcio, musica rock, romanzi (principalmente letteratura di origine ceca).

Ambiti di specializzazione:

 • Diritto civile;
 • diritto processuale civile;
 • diritto delle società commerciali.

Conduce i corsi di formazione nelle seguenti lingue:

 • Polacco;
 • Inglese.

Tomasz Stanek

Tomasz Stanek

Dyrektor działu podatków pośrednich, radca prawny, doradca podatkowy

W swojej kilkunastoletniej karierze doradzał między innymi podmiotom z sektora usług budowlanych, energetycznych, paliwowych, motoryzacyjnych, alkoholowych oraz finansowych. Wykonuje usługi doradztwa w zakresie ograniczania obciążeń podatkowych związanych zarówno z działaniami o strategicznym znaczeniu, jak i z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Jest pełnomocnikiem w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, wykonuje audyty podatkowe.

Wykształcenie:
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pasje pozazawodowe:
Piłka nożna, muzyka rockowa, literatura piękna (głównie czeska).

Specjalizacje:

 • Podatek od towarów i usług;
 • podatek akcyzowy;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatkowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.