Tomasz Stanek

Tomasz Stanek

Dyrektor działu podatków pośrednich, radca prawny, doradca podatkowy

W swojej kilkunastoletniej karierze doradzał między innymi podmiotom z sektora usług budowlanych, energetycznych, paliwowych, motoryzacyjnych, alkoholowych oraz finansowych. Wykonuje usługi doradztwa w zakresie ograniczania obciążeń podatkowych związanych zarówno z działaniami o strategicznym znaczeniu, jak i z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Jest pełnomocnikiem w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, wykonuje audyty podatkowe.

Wykształcenie:
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pasje pozazawodowe:
Piłka nożna, muzyka rockowa, literatura piękna (głównie czeska).

Specjalizacje:

  • Podatek od towarów i usług;
  • podatek akcyzowy;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatkowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Obsługa klienta w języku:

  • polski;
  • angielski.