Indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualne interpretacje podatkowe

Przygotowywanie i analiza indywidulanych interpretacji podatkowych w zakresie:

  • Postępowania podatkowego;
  • postępowania sądowego;
  • zachowania bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji;
  • restrukturyzacji zobowiązań podatkowych;
  • przekształcenia, połączenia oraz podziału podmiotów.