Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • Obsługa dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej (dotyczy w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek); 
  • obsługa upadłego w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu z możliwością zawarcia układu;
  • obsługa wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak również obsługa wierzyciela po ogłoszeniu upadłości, m.in.: zgłoszenie wierzytelności, złożenie wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowanie wierzyciela w radzie wierzycieli;
  • restrukturyzacja kapitałowa poszczególnych podmiotów oraz całych grup kapitałowych, w szczególności poprzez: przekształcenie, połączenie lub podział spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; restrukturyzacja z uwzględnieniem mechanizmów aportowych m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • restrukturyzacja zadłużenia w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US i innymi wierzycielami publicznoprawnymi.

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Biuro rachunkowe

CIT/PIT