Daniel Borzym

Daniel Borzym

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich, takich jak VAT, akcyza i cło oraz w postępowaniach podatkowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów korporacyjnych, bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży medialnej, telekomunikacyjnej oraz produkcyjnej. Odpowiadał za procesy opiniowania dokumentów, umów, weryfikację rozliczeń podatkowych pod względem ich poprawności oraz zgodności z przepisami prawa. Uczestniczył w określaniu skutków oraz ryzyk podatkowych w ramach projektów realizowanych przez Klientów. Ponadto, reprezentował klientów przed organami podatkowymi i sądami powszechnymi. Kompetencje zawodowe zdobywał w organach podatkowych, cenionej i renomowanej kancelarii prawnej oraz jako prawnik in-house w biznesie. Uczestniczył w drugoinstancyjnej kontroli administracyjnej orzeczeń w zakresie podatku od towarów i usług, wydawanej przez organy podatkowe.

Wykształcenie:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Akademia Spółek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Aplikant radcowski, OIRP w Warszawie. 

Pasje pozazawodowe:

Geoekonomia, nowe technologie oraz blockchain.

Publikacje:

 • „Jak uniknąć ryzyka odpowiedzialności podatkowej. Tax compliance” pod red. P. Tomczykowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2021r.

Specjalizacje:

 • Podatki pośrednie – VAT;
 • akcyza;
 • cło;
 • postępowania podatkowe;
 • prawo cywilne;
 • prawo handlowe i administracyjne.

Obsługa klienta w języku:

 • polski
 • angielski

Paweł Szalewicz

Paweł Szalewicz

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

 

Wykształcenie:

Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z bardzo dobrym wynikiem. Ukończył również kurs British Law Centre prowadzonego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge.

Pasje pozazawodowe:
Biegle posługuje się językiem angielskim i z tego powodu jego zainteresowania osobiste to film, muzyka i literatura anglojęzyczna. Poker Texas holdem.

Specjalizacje:

 • Prawo upadłościowe ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych;
 • prawo restrukturyzacyjne;
 • prawo cywilne i procedura cywilne;
 • prawo handlowe;
 • prawo gospodarcze.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.

Karolina Ostapiuk

Karolina Ostapiuk

Aplikantka radcowska, konsultant podatkowy

Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W bieżącym roku przystępuje do egzaminu zawodowego na radcę prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radców prawnych oraz z spółkach doradczych specjalizujących się w podatkach.

Wykształcenie:

Aplikant radcowski, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. 

Pasje pozazawodowe:
Bieganie, podróże.

Specjalizacje:

 • Ceny transferowe;
 • podatki dochodowe (PIT, CIT);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • prawo cywilne i procedura cywilna.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.

Beata Obszyńska

Beata Obszyńska

Członek zarządu Biura Rachunkowego

Specjalista z wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie kadr i płac. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie podatków oraz kadr i płac, które zdobyła pracując w działach finansowych i HR.

Wykształcenie:

Absolwentka ekonomii oraz Wydziału Humanistycznego.

Pasje pozazawodowe:

Specjalizacje:
 • Organizacja i zarządzanie procesami zachodzącymi w biurze rachunkowym;
 • nadzór nad działem kadr i płac oraz działem księgowości.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.

Monica Anna Torretta

Monica Anna Torretta

Członek zarządu Biura Rachunkowego

Zajmuje się zarządzaniem biurem rachunkowym i podtrzymuje relacje z klientami.

Wykształcenie:

Ukończyła prawo na Uniwersytecie w Teramo. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Rzymie w zakresie umów i stosunków międzynarodowych.

Uzyskała tytuł avvocato i od 2015 r. jest wpisana na listę adwokatów Teramo (Włochy).

Pasje pozazawodowe:

Sport (piłka nożna, siatkówka, tenis, pływanie), muzyka (fortepian), kino, podróże.

Specjalizacje:

 • Obsługa podmiotów zagranicznych, w tym klientów włoskojęzycznych;

 • doradztwo w kwestiach biznesowych.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • włoski;
 • angielski.

Wojciech Ilkowski

Wojciech Ilkowski

Dyrektor administracyjno-finansowy

Specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przestępstwom finansowym, gospodarczym oraz korupcyjnym. Doświadczenie zdobywał pracując i kierując jednym z wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją.

Wykształcenie:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk o Wychowaniu

Pasje pozazawodowe:
Motoryzacja, sporty walki.

Specjalizacje:

 • RODO;
 • ISO 37001 – audytor.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski.

Paweł Kempa-Dymiński

Paweł Kempa-Dymiński

Radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu gospodarczego, prawa umów oraz prawa handlowego. Specjalizuje się w obsłudze klientów włoskojęzycznych. Doradza przy podejmowaniu działalności gospodarczej w Polsce, a także przy transakcjach M&A oraz dotyczących praw własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednej z liczących się kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w obsłudze klientów włoskojęzycznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z kapitałem włoskim

Wykształcenie:

Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom cum laude) oraz Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Università degli Studi di Milano

Pasje pozazawodowe:
Gotowanie, historia kuchni, enologia.

Specjalizacje:

 • Kontrakty;
 • własność intelektualna;
 • prawo spółek;
 • prawo spadkowe.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • włoski;
 • angielski.

Marta Czeladzka, LL.M.

Marta Czeladzka, LL.M.

Radca prawny

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, w tym zwłaszcza w prawie autorskim, oraz prawie nowych technologii. Pracowała także w jednej z polskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, współpracując z organizacjami tego typu z innych krajów, zrzeszonymi w międzynarodowej federacji. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym – kilkukrotnie – International Conference on Internet, Law & Politics, organizowanej przez Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie. Autorka publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Wykształcenie:
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów LL.M w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Ukończyła także Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Dipartimento Seminario Giuridico Università degli Studi di Catania.

Pasje pozazawodowe:
Podróże, kuchnia.

Publikacje:

 • „Przedsiębiorca a organizacje zbiorowego zarządzania. Umowy licencyjne i opłaty”, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network, nr 11(188) 2018;
 • „Zmiany w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Implementacja dyrektywy CRM”, Biuletyn Euro Info, Enterprise Europe Network, nr 8 (185) 2018;
 • „Judge-made Copyright Digital Exhaustion: the Mysteries of the Doctrine” [w:] Building a European Digital Space. Proceedings of the 12th International; Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 7-8 July, 2016; Universitat Oberta de Catalunya, Huygens Editorial, Barcelona 2016;
 • „Google News and Copyright Exceptions – Where Do We Stand?” [w:] Internet, Law & Politics. A Decade of Transformations. Proceedings of the 10th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 3-4 July, 2014; Universitat Oberta de Catalunya, Huygens Editorial, Barcelona 2014;
 • „Społeczność akademicka a alternatywne metody rozwiązywania sporów” [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000 – 2005; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, pod red. P. Skuczyńskiego i P. Zawadzkiego;
 • „Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I i II”; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, pod red. prof. K. Pietrzykowskiego – współautor zbioru.

Specjalizacje:

 • Prawo własności intelektualnej;
 • prawo autorskie, w tym obsługa projektów IT;
 • e-commerce;
 • prawo ochrony danych osobowych;
 • prawo zamówień publicznych.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • angielski;
 • włoski.

Maja Morawska

Maja Morawska

Asystentka

W kancelarii zarządza obiegiem dokumentów i korespondencji, zajmuje się umawianiem i obsługą spotkań. Do jej obowiązków należy także zbieranie i przetwarzanie informacji.

Wykształcenie:

Licencjat z języka chińskiego i francuskiego na Università degli Studi di Torino;
Studia podyplomowe z języka włoskiego na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Pasje pozazawodowe:

Bieganie, narty, zdrowe odżywianie, medycyna naturalna.

Specjalizacje:

 • Tłumaczenia prawne, podatkowe i księgowe (włoski-polski, polski-włoski);
 • obsługa klientów w języku włoskim.

Obsługa klienta w języku:

 • polski;
 • włoski;
 • angielski;
 • chiński;
 • francuski.

dr Magda Ferretti

dr Magda Ferretti

Trener osobisty

Od dziesięciu lat pracuje w międzynarodowym środowisku prowadząc projekty biznesowe o globalnym zasięgu oraz odpowiadając za relacje z rozproszonymi geograficznie klientami korporacyjnymi w sektorze bankowym, a także doradczym. 

Wykształcenie:
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, filologię angielską na Uniwersytecie SWPS i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Obroniła doktorat poświęcony przywództwu w zespołach wirtualnych w SGH. Jest trenerem i coachem (szkoła Erickson Coaching International w Krakowie).

Pasje pozazawodowe:

Jej pasją jest wielokulturowość́, której doświadcza osobiście jako żona Włocha i mama dwójki dwujęzycznych dzieci. 

Publikacje:
Autorka publikacji w zakresie zespołów rozproszonych (m.in. rozdział How virtual are virtual teams? Review of selected definitions and measurements of the virtuality, 2016, w: „Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands”) oraz CSR (m.in. monografia Are banks’ bad? CSR practices of banks operating in Poland, 2012 i rozdział CSR banków w Polsce a kapitał społeczny, 2013, w: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce”).

Specjalizacje:

oferuje szkolenia oraz wsparcie doradcze i coachingowe dla organizacji w zakresie:

 • pracy zdalnej i zespołów rozproszonych;
 • CSR;
 • przywództwa.

Prowadzi szkolenia w języku:

 • polski;
 • angielski;
 • włoski.