Przemysław Milczek

Przemysław Milczek

Doradca podatkowy

W swojej siedmioletniej karierze doradzał między innymi podmiotom z sektora paliwowego, budowlanego, finansowego, tytoniowego oraz IT. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, uczestniczy w audytach podatkowych. Udziela konsultacji, a także przygotowuje opinie prawnopodatkowe.

Wykształcenie:
Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pasje pozazawodowe:
Literatura piękna, kino, szeroko pojęta humanistyka, muzyka, piłka nożna.

Specjalizacje:

  • Podatek od towarów i usług;
  • podatek akcyzowy;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatkowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Obsługa klienta w języku:

  • polski;
  • angielski.