RODO

RODO

 • Usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO:

  Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”. Od tego dnia prawidłowe przetwarzanie danych osobowych staje się szczególnie istotnym aspektem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorcy zobowiązani są podjąć niezbędne działania mające na celu prawidłowe wdrożenie w swojej organizacji nowych zasad określonych w RODO. W związku z powyższym należy podjąć czynności polegające na opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym metody ich regularnego testowania oraz oceny ich skuteczności.

 • Audyt prawny i raport zgodności:

  Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie przeprowadzenia oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych stosownie do wymogów przewidzianych w RODO. Usługa obejmuje przeprowadzenie audytu prawnego oraz sporządzenie i dostarczenie raportu z audytu dotyczącego zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz właściwą organizacją bezpieczeństwa informacji, a także zawierającego niezbędne rekomendacje, wytyczne i zalecenia związane z dostosowaniem przetwarzania danych osobowych do postanowień RODO.

 • Wdrożenie:

  Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie przeprowadzenia oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych stosownie do wymogów przewidzianych w RODO. Usługa obejmuje przeprowadzenie audytu prawnego oraz sporządzenie i dostarczenie raportu z audytu dotyczącego zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz właściwą organizacją bezpieczeństwa informacji, a także zawierającego niezbędne rekomendacje, wytyczne i zalecenia związane z dostosowaniem przetwarzania danych osobowych do postanowień RODO.

 • Szkolenia:

  W każdym przypadku Kancelaria rekomenduje przeprowadzenie dla pracowników szkoleń  związanych z ich obowiązkami względem przetwarzania danych osobowych w zgodzie z RODO. Uczestnictwo w szkoleniach jest o tyle istotne, że najczęstszą przyczyną naruszenia ochrony danych osobowych jest tzw. wyciek danych, spowodowany przez czynnik ludzki.

Nasi eksperci:

Wojciech Ilkowski

Powiązania:

Prawo spółek

Prawo cywilne

Audyt prawny/Due diligence

Audyt podatkowy