ISO 37001 oraz regulacje antykorupcyjne

ISO 37001 oraz regulacje antykorupcyjne

 • Kancelaria oferuje pakiet usług związanych ze wsparciem przedsiębiorstw w przygotowaniu oraz wdrożeniu wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych w organizacji oraz systemów compliance w tym zakresie.
 • We współpracy z jednostkami certyfikującymi świadczymy również kompleksową pomoc przy przygotowaniu do uzyskania stosownego certyfikatu ISO 37001:2016 oraz wdrożeniu przedmiotowej normy w organizacji.
 • Nasze usługi obejmują w szczególności:
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, których celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń zwiększających ryzyko korupcyjne,
  • opracowywanie oraz wdrażanie polityki antykorupcyjnej, systemu zgłaszania i rozpatrywania naruszeń oraz procedury nadzoru nad systemem,
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie obowiązujących regulacji antykorupcyjnych, w tym polityki antykorupcyjnej,
  • przygotowywanie do audytu certyfikującego,
  • prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu ISO.
 • Wymienione powyżej czynności mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym wśród pracowników oraz przygotowanie przedsiębiorstwa do audytu certyfikującego, który pozwala uzyskać certyfikację na zgodność z normą antykorupcyjną ISO 37001.
 • Norma ISO 37001 skierowana jest do podmiotów zainteresowanych kompleksowym zapobieganiem zjawisku korupcji w prowadzonej przez siebie organizacji. Podmioty spełniające wymagania określone w przedmiotowej normie mogą ubiegać się o certyfikację, a tym samym znacząco zwiększyć swoją wiarygodność na rynku.
 • Należy podkreślić, że projekt ustawy o jawności życia publicznego, nakłada obowiązek opracowania i wdrożenia procedur antykorupcyjnych w firmach będących co najmniej średnimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorca, który nie wdraża takich procedur lub stosuje je pozornie bądź nieskutecznie, będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. W razie wymierzenia kary, przedsiębiorcę ma obowiązywać pięcioletni zakaz ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego.
 • Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 37001 oraz stosownych procedur antykorupcyjnych nie tylko zwiększy wiarygodność podmiotu czy uchroni go przed utratą reputacji, lecz także w sposób istotny wpłynie na minimalizację ryzyka związanego z możliwością nałożenia sankcji przewidzianych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

Nasi eksperci:

Wojciech Ilkowski

Powiązania:

Prawo zamówień publicznych

Prawo spółek

Doradztwo w sprawach międzynarodowych