Prawo spółek

Prawo spółek

  • Doradztwo oraz analiza prawna działania spółki;
  • tworzenie spółek;
  • likwidacja spółek;
  • przekształcenie spółek;
  • nabywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części;
  • łączenie i przejmowanie spółek;
  • występowanie w postępowaniach upadłościowych;
  • udział w procesach restrukturyzacji.

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Prawo nieruchomości

Prawo bankowe i rynki kapitałowe

Prawo zamówień publicznych

CIT/PIT