Prawo pracy

Prawo pracy

  • Doradztwo prawne w kwestii zatrudniania pracowników;
  • przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia;
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pracowników;
  • rozwiązywanie umów z pracownikami;
  • reprezentowanie przed sądami w kwestiach spornych;
  • przygotowywanie polityki antymobbingowej dla przedsiębiorstwa. 

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Przeciwdziałanie mobbingowi

CIT/PIT

ZUS