Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

  • Obsługa prawna w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości;
  • analiza prawna stanu faktycznego nieruchomości;
  • obsługa prawna dotycząca umów związanych z zakupem lub zbyciem nieruchomości;
  • postępowania związane z nieruchomością, takie jak zasiedzenie. 

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Zezwolenia i koncesje

Podatek od nieruchomości