Postępowanie sądowe

Postępowania sądowe

  • Doradztwo prawne i opinie dotyczące zasadności wszczynania postępowania sądowego;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych;
  • prowadzenie negocjacji oraz mediacji;
  • przeprowadzanie procesu zawarcia ugody;
  • przygotowywanie pism procesowych, wniosków, pozwów oraz wszelkich środków zaskarżenia, takich jak apelacja lub kasacja;
  • ustalanie z klientem strategii procesowej;
  • gromadzenie dowodów w sprawie;
  • przygotowywanie indywidualnej interpretacji w procesie sądowym;
  • windykowanie wierzytelności, także międzynarodowych;
  • prowadzenie postępowań podatkowych.

Nasi eksperci:

Damian Kostur L.L.M.

dr Giovanni Ferretti

Angelo Ferretti

Powiązania:

Windykacje wierzytelności

Postępowanie podatkowe