Przeciwdziałanie mobbingowi

Przeciwdziałanie mobbingowi

  • Przygotowanie i wdrożenie regulacji antymobbingowych;
  • reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikami w sprawach dotyczących mobbingu;
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników.

Nasi eksperci:

Damian Kostur LL.M.

Powiązania:

Prawo pracy

Regulaminy i instrukcje podatkowe